Lähde ja tulkinta

Historian tapahtumista saadaan tietoa lähteiden avulla. Yleisimpiä lähteitä ovat kirjalliset lähteet kuten kirjeet ja sanomalehdet. Niiden lisäksi lähteinä voidaan käyttää esimerkiksi valokuvia, maalauksia, vaatteita, koruja ja luita. Lähde voi olla mikä tahansa tavara tai asia, joka kertoo meille jotain menneisyydestä.

Kaikki lähteet eivät ole luotettavia. Yleensä lähteet kertovat menneisyydestä vain yhdestä näkökulmasta ja joskus ne saattavat jopa vääristellä menneisyyttä. Historian tutkijan tärkein tehtävä on verrata erilaisia lähteitä toisiinsa ja arvioida niiden luotettavuutta. Siitä käytetään nimitystä lähdekritiikki.

Lähdekritiikissä on tärkeintä ymmärtää, että jokainen lähde on tehty jotain tarkoitusta varten. Esimerkiksi poliitikon pitämän puheen tarkoitus on, että poliitikko tai puolue saavat lisää valtaa. Siksi poliittiset puheet antavat usein yksipuolisen tai vääristellyn kuvan menneisyyden tapahtumista. Ne ovat silti arvokkaita lähteitä. Historian tutkijan tehtävänä on vain käsitellä niitä tietyllä varauksella ja vertailla niitä muihin samasta ajasta kertoviin lähteisiin. Useiden lähteiden avulla historian tutkija pystyy rakentamaan menneisyydestä mahdollisimman todenmukaisen kuvan.

Historiallisen lähteen luotettavuuteen vaikuttaa lisäksi se, kuinka lähellä lähteen tekijä on ollut tapahtumia, joista lähde kertoo. Onko lähteen tekijä nähnyt ja kokenut itse tapahtumia vai kuullut niistä joltakulta muulta. Myös ajallinen välimatka vaikuttaa. Jos lähteen tekijä kirjoittaa esimerkiksi tapahtumista, jotka ovat sattuneet kymmeniä vuosia aikaisemmin, hän ei välttämättä muista kaikkea oikein.