Suomesta tulee Venäjän autonominen osa

Suomen sodan alussa Venäjän keisarin tavoitteena ei ollut Suomen liittäminen Venäjään. Hänen tavoitteenaan oli painostaa Ruotsin kuningas mukaan Ison-Britannian kauppasaartoon. Suomen alueen valloittaminen kävi kuitenkin niin helposti, että Aleksanteri I päätti lopulta pitää koko alueen. Suomen alue oli Venäjälle hyödyllinen, koska se sijaitsi lähellä uutta pääkaupunkia Pietaria. Suomessa oli vahvoja merilinnoituksia kuten Viapori eli Suomenlinna. Niiden avulla voitiin suojella Pietaria.

Ensin keisarin oli kuitenkin rauhoitettava tilanne Suomessa. Porvoon valtiopäivillä vuonna 1809 sovittiin Suomen ja Venäjän välisistä asioista. Keisari Aleksanteri I lupasi suojella suomalaisia ja antoi heille itsehallinnon eli autonomian. Suomen kansa taas vannoi uskollisuutta uudelle hallitsijalle eli Venäjän keisarille. Suomen kansaa edustivat säätyjen eli aateliston, papiston, porvariston ja talonpoikien edustajat.

Autonomia tarkoitti, että Suomen alueella oli oma hallinto. Suomeen ei tullut Venäjän lakia, vaan suomalaiset saivat pitää vanhat Ruotsin aikaiset lait. Suomessa kerätyt verot käytettiin Suomessa, eikä niitä viety Venäjälle. Lisäksi suomalaiset saivat pitää oman uskonnon, eikä maahan tullut ortodoksista uskontoa. Autonomian aikana suomalaiset saivat päättää itse monista asioistaan. Keisari oli kuitenkin itsevaltias, ja hänen piti hyväksyä suomalaisten tekemät päätökset.

Suomen tulevaisuuden kannalta oli tärkeää, että keisari Aleksanteri I liitti Itä-Suomen Länsi-Suomeen. Aikaisemmin alue oli kuulunut Venäjään ja siellä oli ollut Venäjän laki. Nyt Itä- ja Länsi-Suomeen tuli yhteinen hallinto. Ne muodostivat yhdessä autonomisen Suomen suuriruhtinaskunnan. Sen rajat muistuttavat nykyisen Suomen rajoja.

Venäjän keisari halusi korostaa, että Suomi oli nyt Ruotsista erillinen alue ja kansa. Hän sanoi Porvoon valtiopäivillä, että ”Suomi on nostettu kansakunnaksi kansakuntien joukkoon”. Myöhemmin monet suomalaiset alkoivat ajatella, että Porvoon valtiopäivillä perustettiin suomalaisille oma valtio. Se ei ollut kuitenkaan totta. Suomi ei ollut vielä tuolloin kansakunta eikä Suomen alue ollut oikea valtio.