Miten historiaa opiskellaan?

Kun opiskelet historiaa, sinun pitää lukea paljon. Tekstiä ei saa opetella ulkoa, vaan siitä pitää löytää tärkeimmät asiat. Kokeessa asiat pitää osata kertoa omin sanoin.

Historian teksti etenee yleensä kronologisesti eli aikajärjestyksessä. Kronologian hahmottaminen on tärkeää, jotta voidaan ymmärtää tapahtumien syyt ja seuraukset.

Kun alat lukea uutta historian tekstiä, noudata seuraavia ohjeita:

  1. Lue aina ensin kaikki otsikot. Niiden perusteella tiedät mitä kappale käsittelee.
  2. Lue kaikki lauseet alusta loppuun, vaikka et ymmärrä jokaista sanaa. Älä käytä sanakirjaa, vaan yritä ymmärtää lauseiden merkitys.
  3. Lue teksti toisen kerran ja varmista, että ymmärrät sen. Voit käyttää sanakirjaa apuna ja tehdä sanaston vieraista sanoista.
  4. Mieti, mitkä olivat tärkeimmät asiat tekstissä. Mieti, mitkä olivat tekstissä käsitellyn tapahtuman syyt ja seuraukset. Miksi jotain tapahtui ja mitä siitä seurasi?