Sodan seuraukset

Toisen maailmansodan voittajia olivat Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Neuvostoliitto. Niiden armeijat miehittivät sodan päätyttyä melkein koko Eurooppaa. Sodan seurauksena valtioiden välisiä rajoja muutettiin liittoutuneiden eduksi. Esimerkiksi Neuvostoliitto sai paljon alueita Itä-Euroopasta. Saksa menetti taas omia alueitaan. Myös Suomi menetti alueita Neuvostoliitolle. Näiltä alueilta pakeni Suomeen yli 400 000 ihmistä.

Sodan jälkeen liittoutuneet järjestivät oikeudenkäyntejä, joissa tuomittiin akselivaltojen sotarikollisia. Esimerkiksi Nürnbergin oikeudenkäynnissä vuonna 1945 – 1946 tuomittiin monia natseja kuolemaan. Yhdysvallat taas järjesti oikeudenkäyntejä, joissa Japanin sotarikollisia tuomittiin kuolemaan. Liittoutuneiden omia sotarikoksia ei selvitetty koskaan oikeudenkäynneissä.

Liittoutuneet perustivat Yhdistyneet Kansakunnat eli YK:n vuonna 1945. Järjestön tehtäväksi tuli turvata rauha maailmassa. Se kutsui jäsenikseen kaikki maailman valtiot. YK on perustamisensa jälkeen sovitellut monia valtioiden välisiä riitoja ja edistänyt rauhaa maailmassa. YK:n toiminta perustuu ihmisoikeuksien julistukseen. Sen mukaan kaikki maailman ihmiset ovat syntymästään lähtien vapaita ja tasa-arvoisia.

Eurooppa oli kärsinyt sodassa paljon sekä henkisiä että aineellisia tuhoja. Ensimmäisen ja toisen maailmansodan seurauksena Eurooppa menetti johtavan asemansa maailmassa.